Kodin suojaaminen luonnonmullistuksilta

Salomo, Valio, Helena, Kiira ja Rauli eivät tarkoita ensi kuulemalta popryhmän kokoonpanoa, vaan ne ovat Suomessa lähivuosien aikana riehuneiden myrskyjen nimiä. Suomessa myrskyt nimetään niiden alkajaispäivän nimipäiväkalenterin mukaan. Ilmastonmuutoksen takia viimeisen kymmenen vuoden aikana myrskyt ja muut luonnonmullistukset ovat olleet voimistumaan päin. Arviointien mukaan myrskyjen uskotaan vain voimistuvan tulevaisuudessa, sillä maapallo lämpenee ennätysvauhtia. Tähän mennessä suurin Suomen myrskyssä mitattu tuulen nopeus on ollut 31 metriä sekunnissa, jonka voima riittää kaatamaan metsää ja jopa liikuttamaan rakennuksia.

Myrskyt ovat muodostuneet kodinomistajille aivan uudenlaiseksi ongelmaksi, koska ne ovat aiheuttaneet maanlaajuisesti mittavaa vahinkoa. Puiden kaatamisen lisäksi ne ovat katkoneet sähköjä, aiheuttaneet vesivahinkoja tai vaurioittaneet sähkölaitteita. Useasti jopa tuhannet kotitaloudet ovat joutuneet olemaan ilman sähköjä tuntikaupalla, huonommassa tapauksessa jopa päiväkausia. Luonnollisesti usean päivän sähkökatko aiheuttaa mittavaa vahinkoa etenkin niissä tapauksissa, jos talossa ei sillä hetkellä asuta. Lämmitys eivätkä pakastimet toimi, jolloin koko sen sisältö sulaa aiheuttaen mittavaa vahinkoa. Miten kodinomistajat voivat varautua myrskyihin?

Varautuminen ennakkoon

Kodinomistajien pitää säännöllisesti käydä läpi asioita, jotka vaikuttavat ehkäisevästi myrskyvahinkojen syntymisen. Pihassa olevien puiden kunto on tarkistettava ainakin kerran vuodessa ja kaataa ne, jotka voivat ylettyä talon katolle, sähköjohdoille tai muihin rakennuksiin. Rakennusten katot pitää olla myös kunnossa. Pihalla pitäisi olla käytettävissä muovipeitteitä ja köyttä, jolla voi suojata ulkona olevaa omaisuutta sadevedeltä. Sadevesikourut ja -kaivot täytyy olla puhtaita lehdistä ja muista roskista – etenkin vesikourujen täytyy vetää. Pidä huolta siitä, että rakennuksessa on ylijännite- ja ukkossuojaus.

Pihalla olevien salaojien kunto pitää tarkistaa vähintään 10 vuoden välein ja samalla tarkastaa, että rakennuspaikan ojat ja pihamaan kallistukset ovat kunnossa. Samalla voi miettiä liittymistä kunnan hulevesiverkostoon, jos sellainen on saatavilla. Aggregaatin voi ostaa turvaamaan sähkönsaannin mahdollisten sähkökatkosten aikana. Kodissa on hyvä olla myös varmuusvarasto, joka sisältää kuivia elintarvikkeita, lääkkeitä ja muita välttämättömyystarvikkeita. Kodin vakuutus kannattaa myös päivittää kattamaan myrskyjen aiheuttaman vahingon. Kellaritiloissa olevat tavarat kannattaa nostaa vähintään kymmenen sentin korkeudelle. Viemäreihin voi hankkia takaiskuventtiilin.

Myrskyn uhatessa

Kun televisiossa on annettu myrskyvaroitus, on hyvä tehdä muutama lisätoiminto suojaamaan kotia ja omaisuutta. Autot kannattaa siirtää pois sellaisten puiden luota, jotka ovat kaatumisvaarassa. Kaikki kodin ja muiden rakennusten ovet ja ikkunat pitää sulkea. Erityisesti myrskyalueella ei ole viisasta matkustaa myrskyn aikana, vaan on parempi lykätä sitä jos mahdollista. Jos autolla ajaminen myrskyn aikana on välttämätöntä, niin suljettuja tieyhteyksiä varten autoon on hyvä varata mukaan lämpimiä vaatteita, ruokaa ja juomaa.

Eläimet on hyvä ottaa sisälle ja pitää ne siellä niin kauan, kunnes myrsky on ohi. Pihalla olevat irtainkalusteet kuten pöydät ja tuolit kannattaa viedä sisälle tai siirtää ne turvalliseen paikkaan, josta ne eivät voi lähteä liikkeelle myrskyn aikana. Veneet pitää kiinnittää kunnolla tai siirtää ne suoraan suojaisaan paikkaan. Myrskyn aikana naapuriapu on tärkeää. Tarkista lähialueilla asuvat riskiryhmään kuuluvat naapurit kuten yksinelävät vanhukset. Ukkosen jyristessä on hyvä sulkea kodin sähköt pääsähkökytkimestä ja irrottaa sähkölaitteiden töpselit seinästä.

Myrskyn aikana

Myrskyn aikana rauhallisuus on valttia. Kaikissa tapauksissa ulkona liikkumista tulee välttää viimeiseen hetkeen asti. Naapureihin on hyvä pitää yhteyttä ja tarjota apua tarvittaessa. Mahdollisissa loukkaantumisissa ja sairauskohtauksissa täytyy heti soittaa hätänumero 112:een. Kotona ollessa ei saa oleskella ikkunoiden läheisyydestä, sillä ikkunoita vasten voi lentää irtotavaraa ja rikkoa sen aiheuttaen vaaratilanteen. Ulkona ollessa pitää varoa kaatuvia puita ja pysyä poissa sähkölinjojen läheisyydestä. Kaatuneita sähköjohtotolppia ei saa missään nimessä lähestyä enempää kuin 30 metriä.

Sähkölaitteita ei saa käyttää, ja vielä päällä olevat laitteet täytyy laittaa pois päältä sekä ottaa töpseli pois seinästä. Mahdollisen sähkökatkon aikana pakastimen luukkua tai ovea ei saa avata, sillä suljettuna pakastimen kylmyys säilyy pitempään. Sen voi peittää peitteillä. Samalla on hyvä muistaa, että pakasteiden sulaminen 0-asteiseksi kestää usean päivän. Mahdollisia tuhoja ei saa alkaa korjaamaan myrskyn aikana. Puiden raivaus on niin ikään parasta jättää myrskyn jälkeisiin aikoihin, eikä tällöin kannata koskea jännitteisiin tai vaarallisesti kaatuneisiin puihin.

Myrskyn jälkeen

Myrskyn jälkeen täytyy kartoittaa heti mahdolliset vahingot ja tuhot. Vahingoista kannattaa ottaa valokuvia, jonka jälkeen voikin siirtyä kotia välittömästi uhkaavien uhkatekijöiden raivaamiseen. Rakennuksen päälle kaatuneet, nojautuneet ja kaatumisvaarassa olevat puut täytyy heti poistaa. Tarvittaessa töihin voi pyytää apua puunraivauksen ammattilaisilta tai pelastuslaitokselta. Kattovauriot pitää paikata heti pressulla, jotta vettä ei pääsisi enempää rakennuksen sisään. Kaikista vahingoista täytyy ilmoittaa välittömästi vakuutusyhtiölle ja tarjota heille mahdollisuus tulla tarkastamaan suurempia vahinkoja itse.

Myrskyvauriot korvaa kotivakuutus

Kodinomistajalla on vuosi aikaa hakea korvauksia myrskyn aiheuttamista tuhoista. Täten on hyvä tarkastaa, että oma vakuutus on riittävän laaja kattamaan mahdolliset vahingot. Jokainen tapaus käsitellään erikseen, ja vakuutusyhtiöön kannattaa olla heti yhteydessä, jotta heiltä saa tarkemmat toimintaohjeet. Vakuutusyhtiöt pyrkivät korvaamaan vahingot sekä siitä aiheutuvat kulut esimerkiksi aggregaatin vuokran, tilapäismajoituksen tai sulaneet ja pilalle menneet pakastimen elintarvikkeet. Sähkövaurioissa kodinomistaja voi hakea korvausta joko vakuutusyhtiöltä tai sähköyhtiöltä. Niin ikään mahdollisista puiden raivauksista vakuutusyhtiöt maksavat korvauksen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *