Tulipaloilta suojautumisen A ja O

Tulipaloihin varautuminen voi tuntua ikävältä asialta. Hätätilanteessa on kuitenkin tehtävä oikeita ratkaisuja hyvin nopeasti ja siksi kannattaa uhrata hieman aikaa ja vaivaa esimerkiksi pelastusreittien selvittämiseen. Lisäksi monet tulipalot olisivat kokonaan estettävissä. Vialliset sähkölaitteet pitäisi aina korjauttaa alan liikkeissä, tulitikkuja tulisi säilyttää lasten ulottumattomissa, eikä ruokaa pitäisi jättää vahtimatta kypsymään liedelle. Myös kynttilät vaativat valvontaa ja ne kuten esim. valaisimetkin pitää sijoittaa siten, etteivät ne aiheuta palovaaraa. Muistathan huolehtia myös nuohouksesta.

On tärkeää, että kaikki perheenjäsenet tietävät poistumistiet hätätilanteessa. Koska tavallisesti käytössä oleva uloskäynti voi tulipalon sattuessa olla mahdoton poistumisreitti, pitää kaikkien tiedossa olla myös varatie. Tämä vaihtoehtoinen pelastusreitti voi olla jokin toinen ovi, parveke tai esimerkiksi ikkuna. Poistumisteiden pitää olla helppokulkuiset, ja pelastautumista varateitä käyttäen tulee harjoitella etukäteen. Myös lapsille pitää opettaa oikeat ja tehokkaat poistumistiet. Hyvin tärkeää on opetella pelastautumaan pimeässäkin. Tunnollisimmat suunnittelevat asunnon pohjapiirustusta käyttäen pelastautumissuunnitelman ja pitävät sen esillä kodin ilmoitustaululla.

Palovaroitin on lakisääteinen

Sisäasianministeriön antaman asetuksen mukaan asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä kohden tulee tiloissa olla vähintään yksi palovaroitin. Lisäksi 1.2.2009 jälkeen kaikkien uudisasuntojen palovaroittimien on tullut toimia verkkovirralla ja niiden on pitänyt olla varmistettuja paristolla. Tätä aikaisemmin rakennettujen asuntojen palovaroittimet voivat olla myös paristokäyttöisiä. On tärkeää testata säännöllisesti, toimiiko palovaroitin asianmukaisesti. Tämä tapahtuu testinappia painamalla. Sopiva testiväli on kerran kuussa tai aina silloin, kun palataan kotiin pidemmän poissaolon jälkeen.

Palovaroittimet kannattaa sijoittaa harkiten. Suositeltavaa olisi asentaa palovaroitin kaikkiin makuuhuoneisiin sekä eteiseen. Sen sijaan keittiö ja pesuhuone eivät ole parhaita mahdollisia paikkoja, sillä esimerkiksi rasva, kuumuus ja kosteus voivat aiheuttaa palovaroittimiin häiriöitä. Palovaroitinta ei kannata sijoittaa myöskään ilmanvaihtoventtiilin viereen vedon ja pölyn takia. Palovaroittimen paikka on vähintään puolen metrin päässä seinästä. Varoittimen mukana tulevista ohjeista selviää lisää ohjeita sen oikeasta sijoittamisesta. Jos palovaroitin hälyttää toistuvasti turhaan, on syytä siirtää se toiseen paikkaan.

Vahdi kynttilöitä ja huolehdi tulisijoista

Parhaiten tulipaloilta suojautuu ennaltaehkäisemällä tulipalon syttymisen. Valtaosa tulipaloista syttyy ihmisen varomattomuudesta tai virheellisestä toiminnasta. Kynttilöitä poltettaessa tulee muistaa sijoittaa ne palamattomalle alustalle tai tukevaan kynttilänjalkaan. Mikäli haluaa käyttää mansetteja, tulee olla erityisen huolellinen. Kynttilöitä ei saa jättää palamaan ilman vartiointia ja ne kannattaa sammuttaa tukahduttamalla. Kynttilöiden tavoin ulkotulet ovat avotulta ja ne kannattaa sijoittaa tarpeeksi kauas rakennuksista. Ulkotulia ei saa polttaa sisällä eikä esimerkiksi katoksessa, kuistilla tai parvekkeella.

Liian nopea lämmittäminen voi vaurioittaa tulisijaa, jolloin tuli leviää hormien halkeamista. Hormien kunto kannattaa selvittää asiantuntijalla, sillä halkeamia voi olla hankala itse huomata. Myös nuohouksesta tulee huolehtia, jotta vältytään nokipaloilta. Aina tulee varmistaa, että ilmanvaihto toimii ennen tulen sytyttämistä tulisijaan. Lämmittäminen tulee aloittaa pikku hiljaa varsinkin silloin, kun takka tai uuni on ollut pitkään kylmillään. Ethän käytä sytytysnestettä, vaan varaat sytykkeeksi esimerkiksi risuja, käpyjä, kuivaa puuta tai paperia.

Huolellisuutta sähkölaitteiden käyttöön

Sähkölaitteista johtuvat palot aiheuttavat merkittävän osan palokuolemista. Älä koskaan käytä huonokuntoista sähkölaitetta, ja noudata aina käyttöohjeita. Älä korjaa laitteita itse, vaan käytä asiantuntijaa. Kun et käytä sähkölaitetta, sammuta siitä virta. Käytä jatkojohtoa harkiten ja kytke usealla pistorasialla varustettuun jatkojohtoon vain pienitehoisia laitteita. Sijoita laitteet harkitusti ja varaa niiden ympärille riittävästi tilaa. Tuuletusaukkoja ei saa tukkia. Ole varovainen kuumien laitteiden kanssa. Huollata sähkölaitteet ohjeiden mukaisesti ja anna ammattilaisen tehdä sähköasennukset.

Uunia ja liettä ei tule jättää päälle valvomatta. Lieden päällä ei saa säilyttää tavaroita. Sammuta virta käytön jälkeen. Kylmälaitteiden ympärillä pitää olla riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. Muistathan poistaa säännöllisesti pölyt myös kylmälaitteiden takaa. Valaisimissa ei tule käyttää laitteessa tai käyttöohjeissa mainittua suuritehoisempaa lamppua. Lisäksi tulee varmistaa, ettet peitä lamppua esim. lakanalla tai verholla, joka saattaa syttyä palamaan. Viallinen televisio tulee aina huollattaa. Kun lopetat silittämisen, irrota aina silitysraudan pistoke seinästä. Älä kuivata pyykkiä kiukaan läheisyydessä.

Nestekaasu ja palavat nesteet

Nestekaasun ja palavien nesteiden käytössä ja säilyttämisessä tulee olla varovainen. Mikäli epäilet nestekaasusäiliön vuotavan, sammuta savukkeet ja avotulet, äläkä kytke sähkölaiteita päälle. Mikäli et saa selville vuotokohtaa tai saa vuotoa loppumaan, siirrä pullo sisätiloista ulos. Nestekaasun ja palavien nesteiden säilyttämiseen asuinhuoneistossa, asuinrakennuksessa ja autotallissa on säädetty enimmäismäärät, joita tulee noudattaa. Ullakko- ja kellaritiloissa ei saa säilyttää nestekaasua, palavia nesteitä ja kaasuja eikä helposti syttyvää tavaraa. Lisäksi nestekaasusäiliöiden sijoittamiseen on vähimmäisetäisyydet lämmönlähteisiin nähden.

Tulipalon syttyessä

Varaudu alkusammutukseen, sillä siten tulipalon voi sammuttaa heti alkuvaiheessa tai sitä voi saada ainakin rajoitettua. Sammutuspeite, vesi ja käsisammuttimet ovat hyviä sammutusvälineitä, kunhan niitä osaa käyttää oikein ja ne ovat helposti saatavilla. Sammutuspeite soveltuu esimerkiksi sähkölaite- ja rasvapalojen tukahduttamiseen. Älä kuitenkaan vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta. Mikäli alkusammutus ei onnistu, pelastaudu itse ja pelasta mahdollisuuksien mukaan muita. Älä mene savuiseen tilaan. Sulje ovet poistuessasi. Siirry turvaan ja soita hätänumeroon 112. Opasta tarvittaessa palokunta paikalle.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *