Vakuutukset kuntoon!

Vakuutukset ovat monille meistä arkipäivää. Vakuutuksia otetaan niin sanotusti pahan päivän varalle. Jos jotakin yllättävää ja tapaturmaista tapahtuu, ei kaikkia kustannuksia tarvitse vakuutuksen ansiosta kustantaa omasta pussistaan. Vakuutuksia otetaan moneen eri tarkoitukseen. Toiset suojaavat itseään ja ottavat henkivakuutuksia sekä tapaturmavakuutuksia. Toiset turvaavat matkansa matkavakuutuksella. Toiset suojaavat kotiaan erilaisten onnettomuuksien varalta, ja monesti jokaiseen asuntoon tulee ottaa vakuutus myös vuokrasopimuksen perusteella. Syy tämän taustalla on selvä: onnettomuuden sattuessa vuokranantaja haluaa varmistua, että vahingot saadaan korvattua.

Suomessa on lukuisia erilaisia vakuutusyhtiöitä. Vakuutusyhtiöt ovat maailmanlaajuisesti valtavia yrityksiä ja tahkoavat suuria summia rahaa. Yleisesti ottaen jokainen ihminen joutuu jossain elämänsä vaiheessa ottamaan vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt myös kilpailevat kovasti asiakkaistaan ja tämän takia vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa aina. Yhtiöt tarjoavat erilaisia etuja asiakkailleen iästä ja vakuutushistoriasta riippuen. Tämän lisäksi hinnat voivat vaihdella suurestikin eri yhtiöiden välillä. Varsinkin henkivakuutuksissa myös ihmiseen itseensä liittyvät ominaisuudet vaikuttavat vakuutukseen ja sen hintaan asiakkaalle.

Henkivakuutukset

Henkivakuutukset ovat Suomessa vapaaehtoisia vakuutuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusta ei ole välttämätöntä ottaa, mutta se suojaa ottajaansa ja tämän läheisiä sairauden, tapaturman tai kuoleman varalta. Vakuutukset jaetaan usein kuolemanvaravakuutuksiin ja elämänvaravakuutuksiin. Jokainen näistä vakuutuslajeista suojaa ottajaansa erilaisen tilanteen varalta erilaisin ehdoin. Kuolemanvaravakuutus suojaa vakuutuksen ottajan lähipiiriä silloin, kun vakuutettu menehtyy vakuutusaikana. Monella vakuutuksenottajalla riskeihin kuoleman jälkeen liittyy esimerkiksi lainan maksu ja välittömät kustannukset kuoleman jälkeen. Vakuutuksella varmistetaan, että lähipiiri pystyy hoitamaan nämä kulut.

Säästöhenkivakuutus, eli elämänvaravakuutus, toimii hiukan erilaisella tavalla. Vakuutuksen ottaja nimittäin maksaa vakuutustaan vakuutusyhtiölle tietyn ajan verran. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö alkaa maksaa sovitun mukaisia summia vakuutetulle koron kera. Usein tällainen vakuutus on sopiva aikuisille, jotka alkavat suunnitella eläkevuosiaan, mutta kyseiset vuodet eivät ole vielä hetkeen edessä. Vakuutuksen voi ottaa myös esimerkiksi työkyvyttömyyden varalta. Mikäli tulot tippuvat työkyvyttömyyden takia, vakuutusyhtiö auttaa asiakastaan tällaisessa tapauksessa korvaamalla sovitun mukaisia summia vakuutuksen ottajalle.

Kotivakuutus

Kotivakuutuksia on paljon erilaisia. Kotivakuutukset vaihtelevat suppeammista paketeista laajoihin kotivakuutuksiin, ja toisaalta on myös mahdollista vakuuttaa vain tiettyä omaisuuden osaa. Kotivakuutukset ja niiden hinta määräytyy myös asuntotyypin ja asunnon tai kiinteistön koon, iän ja kunnon mukaan. Usein kotivakuutuksen määrittelemisessä tarvitaan myös vakuutusyhtiön edustajan kotikäynti parhaan tarjouksen ja vakuutustarpeen kartoittamiseksi. Tällä tavalla myös vakuutusyhtiö itse varautuu siihen, millaisia korvauksia se joutuu asiakkaalleen mahdollisesti maksamaan ja kuinka suuri vakuutusriski yhtiölle on.

Kotivakuutukset kattavat usein turvan onnettomuuden, kuten tulipalon tai vesivahingon varalle. Vakuutetun omat kustannukset tällaisessa tilanteessa voisivat nousta huimiin ja mahdottomiin lukemiin, ja tähän tarvitaan turvaa vakuutusyhtiöltä. Myös tiettyyn onnettomuuteen, kuten puun kaatumiseen talon päälle, voi varautua ottamalla kotivakuutukseensa kyseisen lisäsuojan. Laajemmat vakuutukset voivat kattaa myös kodin irtaimiston, kuten television, tietokoneen tai kodinkoneet. Pesukoneen tai jääkaapin mennessä rikki, voi korjaus tai uuden hankkiminen käydäkin yllättävän kalliiksi, mutta tähän voi varautua etukäteen.

Vakuutus ajoneuvolle

Jokaisen suomalaisen on turvattava itsensä ja muut liikennevakuutuksen avulla. Ajoneuvolle otettava liikennevakuutus ei siis kuulu vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Liikenne voi olla kokeneellekin kuskille arvaamaton ympäristö, ja tapaturma voi sattua milloin tahansa. Siksi on tärkeää, että kuski hankkii ulkopuolisen turvan vakuutusyhtiöltä. Vakuutus korvaa, mikäli kuljettajan oma ajoneuvo rikkoontuu tai kolaroidaan. Tämän lisäksi vakuutus tuo turvaa myös sen varalta, jos kuski syyllistyy liikenteessä jonkun toisen henkilön ajoneuvon kolaroimiseen omalla ajoneuvollaan tai jos liikenteessä sattuu onnettomuus.

Liikennevakuutuksiin liittyy samanlainen omavastuu, kuin muihinkin vakuutuksiin. Tämän takia ajoneuvonsa kanssa tulee olla huolellinen vakuutuksesta huolimatta. Lisäksi liikennevakuutuksen hinta perustuu pitkälti sille, millainen kuskin käyttäytymisen historia vakuutusyhtiön silmissä on. Jos kuski on kolaroinut ajoneuvonsa useita kertoja ja joutunut pyytämään korvauksia vakuutusyhtiöltä, on vakuutusyhtiön riski tällöin perustellusti kohonnut. Tämä vaikuttaa automaattisesti vakuutusten hintoihin nostamalla hintaa korkeampaan suuntaan. Esimerkillisesti ajoneuvoaan käsitelleet kuskit, jotka ovat välttyneet onnettomuuksilta, saavat usein vakuutuksensa muita edullisemmin.

Vakuutus lemmikille

Myös lemmikki on hyvä vakuuttaa. Lemmikkivakuutus ei ole pakollinen vakuutus, mutta kuitenkin äärimmäisen suositeltava. Lemmikin hoitamiseen kuluu luonnollisesti suuriakin summia rahaa. Lemmikin tarvikkeet ja ruoka voivat syödä suurenkin palasen omistajansa tuloista. Kaikista kalleimpia ovat kuitenkin eläinlääkärikulut. Tavallisetkin toimenpiteet voivat maksaa suuria summia, onnettomuuksien aiheuttamista kuluista puhumattakaan. Lemmikki voi myös sairastua äkillisesti ja joskus hoito voi käydä kalliiksi erityisesti, jos sitä joudutaan jatkamaan pitkään. Tämän vuoksi on tärkeää turvata, että pystyy huolehtimaan lemmikin aiheuttamista kuluista.

Turvaa joka elämänvaiheessa

Kaiken kaikkiaan vakuutukset ovat mukana ihmisen jokaisessa elämänvaiheessa. Kaikki tarvitsevat hieman erilaisia vakuutuksia, ja ihmiset haluavat varautua erilaisiin muutoksiin elämäntilanteessaan. Usein muutokset voivat käydä kalliiksi ja tällöin vakuutusyhtiö turvaa vakuutuksenottajan taloutta. Myös erilaiset onnettomuudet ja tapaturmat voisivat käydä hyvin kalliiksi ilman vakuutuksen tuomaa lisäsuojaa. Vakuutuksia kannattaa kilpailuttaa ja pyytää tarjouksia eri yhtiöiltä ennen lopullista päätöstä. On hyvä varautua yllättäviin asioihin jo etukäteen, jotta tilanteen sattuessa arki voi jatkua normaalina mahdollisimman nopeasti.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *